Mesto Šaštín-Stráže oznamuje, že na Národnú púť 15. septembra 2018 sú vyčerpané kapacity predajných miest s pripojením na elektrickú energiu a k dispozícii sú posledné predajné miesta so sortimentom iným ako občerstvenie. Žiadame predajcov, ktorí predávajú občerstvenie, aby už neposielali žiadosti o pridelenie predajaného miesta.