Oznam

        Informujeme verejnosť, že mesto Šaštín-Stráže v súlade s platným územným plánom pripravuje rozšírenie cintorínov v katastrálnom území Šaštín a Stráže. Keďže rozšírenie cintorínov sa dotýka súkromných pozemkov, prvým predpokladom pre jeho realizáciu je vysporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným pozemkom.

Mesto dalo vyhotoviť geometrický plán na oddelenie dotknutých pozemkov a znalecký posudok na určenie ich ceny.

Následne mestský úrad písomne oslovil vlastníkov pozemkov so žiadosťou o ich vyjadrenie k zámeru mesta rozšírenie cintorínov.

Po vyhodnotení jednotlivých stanovísk vlastníkov pozemkov bude mesto postupne v ďalších krokoch realizovať zámer rozšírenia cintorínov v časti Šaštín a Stráže.

Regulačný list bloku

Územný plán mesta

Územný plán mesta

sastin bg dark