Vážení občania

Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našom meste.

V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji nášho mesta.

Bližšie informácie je možné získať na prezentácii projektu, ktorá sa bude konať dňa 16.januára 2019 t.j. zajtra o 17.00 hodine v zasadačke MsÚ Šaštín-Stráže.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.

 

participatívny rozpočet

sastin bg dark