Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín na internete má už i naše mesto.

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale často máme problém nájsť hrob, v ktorom je pochovaný.

Táto informácia sa už dá na našich cintorínoch v Šaštíne i Strážach nájsť pohodlne a rýchlo cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Aj naše mesto má od marca 2019 spracovaný projekt, ktorý vznikol ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorínov pre potreby mesta. Projekt bol realizovaný spoločnosťou Ing. Ján Vlček TOPSET. Cintoríny sú umiestnené na portáli spoločnosti www.cintoriny.sk na adrese www.sastinstraze.cintoriny.sk.

Portál slúži nielen našim občanom, ale aj širšej verejnosti ako komunikačný prostriedok pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, i fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení a úmrtí zomrelých. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan

s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď.

Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorínov Šaštín-Stráže nájdete vo forme linku

v tomto príspevku, alebo pod ním. Prípadne po vstupe na oficiálne webové sídlo mesta (www.mestosastinstraze.sk) kliknite na baner na pravej spodnej strane, alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu www.sastinstraze.cintoriny.sk

Údaje na prehliadači sú k 14.3.2019 a priebežne 1 x za rok budú aktualizované.

V prípade akýchkoľvek problémov môžete prísť na mesto, prípadne zavolať

na tel. č. 034/6987411.

                                                                                                                                                                     Silvia Suchá

sastin bg dark