Výsledky komunálnych volieb zo dňa 15. novembra 2014, v meste Šaštín-Stráže.

V meste Šaštín-Stráže bolo zapísaných do zoznamu voličov       4148 osôb

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                       2239

Počet odovzdaných obálok                                                              2239

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre

voľby do mestského zastupiteľstva                                                  2165

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

primátora mesta                                                                                2213

Počet zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva                 11

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva:  

Volebný obvod č. 1  

1. Bc. Marián Konečný, nezávislý kandidát, 403 platných hlasov

2. p. Cyril Filípek, SMER- sociálna demokracia, 318 platných hlasov

3. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát, 291 platných hlasov

4.  p. Branislav Kozánek, SMER - sociálna demokracia, 288 platných hlasov                  

Volebný obvod č. 2

1. Mgr. Rudolf Ovečka, nezávislý kandidát, 508 platných hlasov

2. p. Silvia Suchá, Kresťanskodemokratické hnutie, 432 platných hlasov

3. JUDr. Edita Lehocká, nezávislá kandidátka, 311 platných hlasov

4. Mgr. Gerda Fodorová, Kresťanskodemokratické hnutie, 309 platných hlasov

Volebný obvod č. 3

1. Ing. Marián Javorka, SMER – sociálna demokracia, 395 platných hlasov

2. Mgr. Vladimír Hladík, Kresťanskodemokratické hnutie, 285 platných hlasov

3. p. Marián Rozbora, nezávislý kandidát, 251 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1

1. MUDr. Marián Ožvoldík, nezávislý kandidát, 275 platných hlasov

2. Ing. Oto Kozánek, SMER – sociálna demokracia, 249 platných hlasov

3. Bc. Dušan Waldecker, Slovenská národná strana, 247 platných hlasov

4. Ing. Igor Daniel, SMER – sociálna demokracia, 153 platných hlasov

Volebný obvod č. 2

1. p. Rozália Slováková, SMER – sociálna demokracia, 212 platných hlasov

2. p. Martin Orgoň, SMER – sociálna demokracia, 194 platných hlasov

3. p. Jana Kollárová, SMER – sociálna demokracia, 190 platných hlasov

4. p. Kornélia Prsteková, SMER – sociálna demokracia, 129 platných hlasov

Volebný obvod č. 3

1. Ing. Anton Mošať, SMER – sociálna demokracia, 228 platných hlasov

2. Bc. Ján Šimurda, nezávislý kandidát, 228 platných hlasov

3. p. Helena Reháková, SMER – sociálna demokracia, 133 platných hlasov

Počet platných odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu primátora mesta.

1. p. Mária Kozárková, nezávislá kandidátka, 9 platných hlasov

2. p. Petr Masaryk, nezávislý kandidát, 13 platných hlasov

3. Mgr. Marek Mikulášek, nezávislý kandidát, 44 platných hlasov

4. p. Miroslav Nosek, nezávislý kandidát, 162 platných hlasov

5. Ing. Radovan Prstek, SMER – sociálna demokracia, 884 platných hlasov

6. Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát, 1043 platných hlasov

7. Mgr. Renata Zajíčková, nezávislá kandidátka, 58 platných hlasov

Za primátora  mesta Šaštín-Stráže, bol zvolený:

Mgr. Jaroslav Suchánek, nezávislý kandidát, s počtom 1043 platných hlasov

 

 

 

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury primator

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury poslanci okr. c. 1

kom. volby 2014 - oprava vyhlasenia okr. c. 2

kom. volby 2014 - vyhlasenie kandidatury poslanci okr. c. 3

kom. volby 2014 - zapisovatelka

kom. volby 2014 - vol. obvody

kom. volby 2014 - plat primatora

kom. volby 2014 - datum konania

kom. volby 2014 - VZN 1

kom. volby 2014 - VZN 2

sastin bg dark