Okskové volebné komisie zistili tieto výsledky: 
           
     
    Okrsok  Okrsok  Okrsok  SPOLU 
    č. 1 č. 2 č.3  
Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov  1469 1306 1336 4111
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   745 837 618 2200
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny   0 2 0 2
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 zákona č. 333/2004 Z. z.   745 835 618 2198
Počet platných odovzdaných hlasov  732 816 610 2158
         
           
  Účasť v %        53,51%

sastin bg dark