pečat rozvoja obce 2016Získali sme „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTˮ

Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. januára 2017 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky za rok 2016 vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Analýza hospodárenia všetkých 2926 miest a obcí Slovenska bola zameraná na finančnú a majetkovú bonitu územnej samosprávy, na efektívne využívanie financií ako aj majetku pre trvalo udržateľný rozvoj. Naše mesto zaujíma popredné miesto nielen v rámci okresu, ale aj kraja a preto mu bola udelená ,,Pečať Rozvoja obcí a miest“, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou

Pečať Rozvoja obcí a miest je medializovaná v systéme, ktorý využívajú finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov,podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou spoľahnúť.

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TUzahorie logo

Počet obyvateľov: 782 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Juraj Papánek – narodil sa 1.4.1738 v Kuklove, zomrel 11.4.1802 v Olasze. Bol osvietený historik, učenec, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov, ktorý obhajoval ich rovnoprávnosť v  rámci Uhorska.

Andrej Žarnov – narodil sa 19.11.1903 v Kuklove, zomrel 16.3.1982 v Poughkepsie, New York, USA – univerzitný profesor, spisovateľ, člen medzinárodnejlekárskej skupiny, ktorá skúmala vraždy poľskýchvojakov v Katínskom lese.

Dominanty:

Empírový pomník na pamiatku obetiam cholery

Barokové súsošie Sv. Jána

sastin bg dark