Martina Trvalcová
  # Zobrazenia: 1494
Martina Trvalcová
pondelok, 17. júl 2017

Na letné prázdniny CVČ organizuje zážitkový letný tábor vo Vysokých Tatrách v termíne od 1.júla do 5. júla. Program je zameraný na relax a dobrodružné hry v prírode, rekreačnú turistiku a je vhodný pre deti od 8 rokov. Cena tábora je 98 eur. Prihlásiť deti môžete v CVČ do 15.marca.

Oznamujeme občanom, že sa našiel väčší zväzok kľúčov. Občan, ktorý kľúče stratil si ich môže vyzdvihnúť na MsÚ.

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€.

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Mestský úrad oznamuje občanom,ktorí sa nemôžu zo zdravotným dôvodov zúčastniť volieb Prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019 t.j. v sobotu, že môžu nahlásiť na t.č.034/6987411 alebo 034/6987429 alebo osobne na MsÚ prípadne elektronickou poštou svoju adresu a volebná komisia ich navštívi s prenosnou urnou v ich domácnosti. V prípade potreby si môžete prenosnú urnu nahlásiť i v deň volieb.

Martina Trvalcová
  # Zobrazenia: 1591
Martina Trvalcová
utorok, 04. júl 2017

Na letné prázdniny CVČ organizuje zážitkový letný tábor vo Vysokých Tatrách v termíne od 1.júla do 5. júla. Program je zameraný na relax a dobrodružné hry v prírode, rekreačnú turistiku a je vhodný pre deti od 8 rokov. Cena tábora je 98 eur. Prihlásiť deti môžete v CVČ do 15.marca.

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€.

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Mestský úrad oznamuje občanom,ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zúčastniť volieb Prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019 t.j. v sobotu, že môžu nahlásiť na t.č.034/6987411 alebo 034/6987429 alebo osobne na MsÚ prípadne elektronickou poštou svoju adresu a volebná komisia ich navštívi s prenosnou urnou v ich domácnosti. V prípade potreby si môžete prenosnú urnu nahlásiť i v deň volieb.

S príchodom jarných dní sa kazdoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. S jarným obdobím je spojené jarné upratovanie, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa par.1 ods.4 písm.f)zákona o ochrane pred požiarmi môže okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331€, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Zákon nezakazuje fyzickým osobám-občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne: sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty, zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, vykonať kontrolu stavu miesta spaľovania, po skončení spaľovania vykonáva dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, nevypaľujte porasty bylín, kríkov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Upozorňujeme turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň počas vetra.Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu.

 

Martina Trvalcová
  # Zobrazenia: 1737
Martina Trvalcová
streda, 19. júl 2017

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€.

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Mestský úrad oznamuje občanom,ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zúčastniť volieb Prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019 t.j. v sobotu, že môžu nahlásiť na t.č.034/6987411 alebo 034/6987429 alebo osobne na MsÚ prípadne elektronickou poštou svoju adresu a volebná komisia ich navštívi s prenosnou urnou v ich domácnosti. V prípade potreby si môžete prenosnú urnu nahlásiť i v deň volieb.

S príchodom jarných dní sa kazdoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. S jarným obdobím je spojené jarné upratovanie, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa par.1 ods.4 písm.f)zákona o ochrane pred požiarmi môže okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331€, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Zákon nezakazuje fyzickým osobám-občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne: sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty, zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, vykonať kontrolu stavu miesta spaľovania, po skončení spaľovania vykonáva dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, nevypaľujte porasty bylín, kríkov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Upozorňujeme turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň počas vetra.Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu.

Jednota dôchodcov srdečne pozýva svojich čleov na výročnú členskú schôdzu spojenú s krstom CD súboru Senior, ktorá sa bude konať dňa 17.marca 2019 t.j v nedeľu o 15.00 hod. v KD v Šaštíne.Je potrebné si zaplatiť členské na rok 2019 i možnosť zakúpiť si CD súboru Senior.

Martina Trvalcová
  # Zobrazenia: 1480
Martina Trvalcová
štvrtok, 13. júl 2017

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€

Jednota dôchodcov srdečne pozýva svojich čleov na výročnú členskú schôdzu spojenú s krstom CD súboru Senior, ktorá sa bude konať dňa 17.marca 2019 t.j v nedeľu o 15.00 hod. v KD v Šaštíne.Je potrebné si zaplatiť členské na rok 2019 i možnosť zakúpiť si CD súboru Senior.

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€.

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Mestský úrad oznamuje občanom,ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zúčastniť volieb Prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.marca 2019 t.j. v sobotu, že môžu nahlásiť na t.č.034/6987411 alebo 034/6987429 alebo osobne na MsÚ prípadne elektronickou poštou svoju adresu a volebná komisia ich navštívi s prenosnou urnou v ich domácnosti. V prípade potreby si môžete prenosnú urnu nahlásiť i v deň volieb.

S príchodom jarných dní sa kazdoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. S jarným obdobím je spojené jarné upratovanie, kedy väčšina z nás dôkladne poupratuje všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a prebytočný, väčšinou horľavý materiál. Odpad potom likvidujeme čo najjednoduchším spôsobom, čiže spálením. Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa par.1 ods.4 písm.f)zákona o ochrane pred požiarmi môže okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331€, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Zákon nezakazuje fyzickým osobám-občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne: sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty, zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, vykonať kontrolu stavu miesta spaľovania, po skončení spaľovania vykonáva dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, nevypaľujte porasty bylín, kríkov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Upozorňujeme turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň počas vetra.Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu.

 

Martina Trvalcová
  # Zobrazenia: 1985
Martina Trvalcová
piatok, 21. júl 2017

Na letné prázdniny CVČ organizuje zážitkový letný tábor vo Vysokých Tatrách v termíne od 1.júla do 5. júla. Program je zameraný na relax a dobrodružné hry v prírode, rekreačnú turistiku a je vhodný pre deti od 8 rokov. Cena tábora je 98 eur. Prihlásiť deti môžete v CVČ do 15.marca.

Oznamujeme občanom, že sa našiel väčší zväzok kľúčov. Občan, ktorý kľúče stratil si ich môže vyzdvihnúť na MsÚ.

Pán Lancz oznamuje občanom,ž e zajtra bude predávať na trhovisku sadbové zemiaky skoré a poloskoré, konzumné zemiaky, jablká žlté a červené v 5 kg balení, med agátový a kvetový, domáci chren, mak, čalamádu a domácu mletú papriku.

Majiteľ novootvorených stavebnín Subestav na ulici Do Gazárky oznamuje občanom, že pripravil pre zákazníkov akciu. Do konca mája môžete čerpať 10%zľavu na všetok materiál pri nákupe nad 200€.

Daňový úrad Trnava oznamuje občanom, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bude zabezpečovať v piatok 29.marca a v pondelok 01.apríla 2019 v čase od 09.00 do 16.00 hod. na adrese Mestská knižnica a CVČ, Hviezdoslavova 4, Šaštín-Stráže.

Jednota dôchodcov srdečne pozýva svojich čleov na výročnú členskú schôdzu spojenú s krstom CD súboru Senior, ktorá sa bude konať dňa 17.marca 2019 t.j v nedeľu o 15.00 hod. v KD v Šaštíne.Je potrebné si zaplatiť členské na rok 2019 i možnosť zakúpiť si CD súboru Senior.

TJ Sparta Stráže oznamuje svojím priaznivcom, že dňa 17.mája 2019 t.j. v nedeľu o 14.00 hod. zohrá A mužstvo prípravný futbalový zápas proti TJ Iskra Holíč.

sastin bg dark