Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Poláková a Sušilová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil  otec,dedko, brat, švagor a strýko Dušan Polák vo veku 63 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 12.marca t.j. dnes na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.

Smútiace rodiny Poláková, Filípková, Pittelová a Palková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila matka, babka a prababka Hilda Poláková vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 14.marca t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.