Administrátor
streda, 22. marec 2017

Smútiace rodiny Drvárová a Zetochová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila manželka, mamička a babka Helena Drvárová vo veku ned. 66 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 21.marca t.j. vo štvrtok na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.