Smútiaca rodina Karasová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil Jozef Karas veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 09.mája t.j. vo štvtok o 14.00 hod.na cintoríne v Šaštíne. 

Smútiace rodiny Raffasederová, Jurigová, Fodorova, Caparíková a Staňková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustila manželka, matka, sestra, babka a prababka Berta Raffasederová rod. Caparíková vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 13.mája t.j. v pondelok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 14.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.

 

sastin bg dark