Smútiace rodiny Hornáková a Snohová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že ich navždy opustil  syn, manžel, otec, brat a kamarát Pavel Hornák vo veku 44 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 13.júna 2019 t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 15.00 hod. v kostole na námestí po nej bude nasledovať smútočný obrad.

 

sastin bg dark