# Zobrazenia: 38
utorok, 14. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslava Rybárová Šimeková,

Samuel Longa,

Viliam Longa,

že do 29.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 61
pondelok, 06. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Rastislav Juračka,

Miroslava Rybárová Šimeková,

že do 20.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 102
piatok, 26. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Soňa Danihelová,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

Pavol Baláž,

Rastislav Danihel,

Filip Jakubec,

Róbert Ferenčík,

Oľga Smutná,

Diana Rozborová,

Rastislav Lechner,

Radoslav Daniel,

Mária Kisová,

že do 10.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 103
štvrtok, 18. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Elena Javorková,

Marek Kuník,

Marian Sušila,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 2.5.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 107
streda, 10. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Eva Skalová,

Michal Vrtal,

Robert Palkovič,

Jozef Vašek,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.4.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 96
streda, 10. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alex Stojka,

že do 17.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 86
streda, 10. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Čerňoch,

že do 25.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 112
streda, 03. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Eva Skalová

že do 17.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 96
streda, 27. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e 

Viere Bellovej,

že do 6.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark