Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Salajkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10. 11. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku