Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Stanislavovi Jurčákovi,

že do 18.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.