Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Jurčákovi,

Miroslavovi Sivákovi,

že do 27.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark