Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Danielovi,

Milanovi Petríkovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 06.04. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark