Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simonovi Szeifovi,

že do 23.4.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark