Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Soni Danihelovej,

že do 23.04.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark