Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Kulinovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark