Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Lukášovi Danielovi 2x,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 24.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark