Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Havlíčkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark