Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plánkovej,

Lukášovi Tisoňovi,

Jozefovi Vaškovi,

Karolovi Stanickému,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Helene Vlkovej,

Rastislavovi Danihelovi,

Lukášovi Hnátovi,

Antonovi Hnátovi,

že do 28.05.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark