Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej,

Anne Zimkovej,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.05.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark