Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Miroslavovi Fialovi,

Rudolfovi Bakanovi,

Oľge Smutnej,

že do 06.06.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark