Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Michal Kotúček,

Patrik Žáček

Mário Jurčák,

Oľga Smutná 2x,

Miroslav Daniel,

Filip Jakubec,

Ľubomír Ferenčík,

Diana Rozborová,

Pavol Baláž,

Rastislav Lechner,

Radoslav Daniel,

že do 11.06.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark