Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 25.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark