Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Michalovi Vrtalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 01.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielk

sastin bg dark