Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Silvii Wirthovej,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark