Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Janette Danielovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark