Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Roderike Rozborovej,

že do 13.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark