Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Diane Rozborovej,

Rastislavovi Lechnerovi 2x,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

že do 13.09.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark