Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Filipovi Jakubcovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Milanovi Kotúčkovi,

Róbertovi Palkovičovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15. 09. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark