Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Balogovi,

že do 18.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark