Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Milan Kotúček,

Ondrej Kotúček,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.10.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark