Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej 2x,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

Miroslavovi Sivákovi,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

Juliane Čerňochovej,

že do 11.12.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark