Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Branislavovi Šmíkalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13.2.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark