Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

Marek Kuník,

Emília Ferenčíková,

Ján Salajka,

Alexander Ondrejka,

Miroslava Petríková,

že do 18.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark