Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Eva Ondrejková,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.3.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark