Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanovi,

ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Čerňoch,

že do 25.4.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark