Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Soňa Danihelová,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

Pavol Baláž,

Rastislav Danihel,

Filip Jakubec,

Róbert Ferenčík,

Oľga Smutná,

Diana Rozborová,

Rastislav Lechner,

Radoslav Daniel,

Mária Kisová,

že do 10.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark