Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Katerinec,

Štefan Bilik,

Terézia Balážová,

Miroslav Bakoš,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 20.8.2019 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark