Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simone Wirthovej,

že do 17.03.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark