# Zobrazenia: 562
pondelok, 29. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Roderike Rozborovej,

ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 12.2.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 557
pondelok, 29. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Alexandrovi Ondrejkovi 2x,

Jánovi Salajkovi,

že do 12.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 463
štvrtok, 25. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Kvetoslavovi Danielovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 08.02.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 633
streda, 24. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej 2x,

Rastislavovi Lechnerovi,

Jaroslavovi Gegušovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Milanovi Petríkovi,

že do 07.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 529
utorok, 23. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Janette Danihelová,

Miroslav Fiala,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 06.02.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 438
utorok, 23. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Fialovi,

Janette Danihelovej,

Róbertovi Palkovičovi,

Štefanovi Bílikovi,

že do 06.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 467
štvrtok, 18. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Jozef Katona,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 01.02.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 551
pondelok, 15. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Daniel,

Rudolf Bakan,

Miroslav Sivák,

Jozef Vašek,

Marcel Mach 2x,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 30.01.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 507
utorok, 09. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Kvetoslavovi Danielovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Štefanovi Vaculovi,

že do 23.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark