# Zobrazenia: 153
štvrtok, 14. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Eva Ondrejková,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.3.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 138
štvrtok, 14. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Milan Petrík,

Eva Skalová,

Ondrej Kotúček,

že do 29.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 215
piatok, 01. marec 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Simona Šimeková,

Miroslav Fiala,

Michal Vrtal,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.3.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 194
utorok, 26. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

Diana Rozborová,

že do 13.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 219
pondelok, 25. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Fiala,

Ondrej Kotúček,

Mária Snopková,

že do 12.3.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 250
štvrtok, 14. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Kvetoslav Daniel,

Miroslav Daniel,

Marek Fiala,

Jozef Vašek,

Ján Mila,

George Andrei Szantho,

Ján Ševčík,

že do 28.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 242
pondelok, 11. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Sivák,

Štefan Bílik,

že do 25.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 303
pondelok, 04. február 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Butaš,

Marek Kuník,

Emília Ferenčíková,

Ján Salajka,

Alexander Ondrejka,

Miroslava Petríková,

že do 18.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 291
štvrtok, 31. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Branislavovi Šmíkalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13.2.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark