# Zobrazenia: 230
štvrtok, 29. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej 2x,

Denisovi Říhovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 13.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 211
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková 2x,

Jozef Drábek,

Štefan Bílik,

Juliana Čerňochová,

Jozef Vašek,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 218
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej 2x,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

Miroslavovi Sivákovi,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

Juliane Čerňochovej,

že do 11.12.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 240
streda, 14. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Chovančík 2x,

Filip Jakubec,

Juliana Černochová,

Peter Stanický 2x,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 29.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 232
pondelok, 12. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Filip Jakubec,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 26.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 323
piatok, 02. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rudolf Bakan,

Denis Říha,

Lenka Orthová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 305
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Ondrejka,

Juliana Černochová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 07.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 289
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Miroslave Smutnej,

že do 07.11.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark