# Zobrazenia: 243
štvrtok, 31. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ivana Kadáková,

Róbert Palkovič,

Rastislav Lechner,

Diana Rozborová,

Róbert Ferenčík,

Soňa Danihelová,

Ľubomír Ferenčík,

Oľga Smutná,

Pavol Baláž,

Miroslav Fiala,

Rastislav Danihel,

Milan Petrík,

Vladimír Takács,

že do 15.2.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 263
streda, 23. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Bílik,

Eva Ondrejková,

Mário Novák,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 6.2.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 302
štvrtok, 10. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bakoš,

Branislav Šmíkala

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 25.1.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 249
štvrtok, 10. január 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

Pavol Baláž,

Vladimír Černoch,

že do 25.1.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 310
piatok, 28. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

Alexander Ondrejka,

Jozef Vašek,

Marek Kuník,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.01.2019 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 267
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 2.1.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 274
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Marcel Mach,

Štefan Bílik,

Vladimír Černoch,

Mária Snopková,

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

že do 2.1.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 243
piatok, 14. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Štefan Bílik,

Táňa Danielová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 317
štvrtok, 29. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej 2x,

Denisovi Říhovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 13.12.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark