# Zobrazenia: 294
utorok, 18. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorý majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Emília Ferenčíková,

Róbert Ferenčík,

Júlia Černochová,

Ján Mila,

Milan Petrík,

že do 01.10.2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 388
streda, 05. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Balogovi,

že do 18.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 294
streda, 05. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Butašovi,

že do 11.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 309
pondelok, 03. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Filipovi Jakubcovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Milanovi Kotúčkovi,

Róbertovi Palkovičovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15. 09. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 317
utorok, 28. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonovi Hnátovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 11.09.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 303
utorok, 28. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Diane Rozborovej,

Rastislavovi Lechnerovi 2x,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

že do 13.09.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 332
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Roderike Rozborovej,

že do 13.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 299
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 05.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 294
utorok, 21. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Ľubomírovi Klemonovi,

že do 27.08.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený platobný príkaz na výplatu dávok.

sastin bg dark