# Zobrazenia: 356
štvrtok, 11. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Branislavovi Šmíkalovi,

že do 25.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 396
pondelok, 08. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Milan Kotúček,

Ondrej Kotúček,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.10.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 346
pondelok, 08. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Štefan Bílik,

Ivana Kadáková,

že do 22.10.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 336
pondelok, 01. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Ondrejkovi,

že do 08.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 347
pondelok, 01. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

že do 16.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 388
piatok, 28. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Marek Fiala,

Janette Danielová

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.10.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 357
piatok, 28. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

Jaroslav Matula,

Jozef Buček,

Roderika Rozborová,

že do 12.10.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 368
utorok, 18. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 01.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 368
utorok, 18. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorý majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Emília Ferenčíková,

Róbert Ferenčík,

Júlia Černochová,

Ján Mila,

Milan Petrík,

že do 01.10.2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark