# Zobrazenia: 461
streda, 05. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Balogovi,

že do 18.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 374
streda, 05. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Butašovi,

že do 11.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 377
pondelok, 03. september 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Filipovi Jakubcovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Milanovi Kotúčkovi,

Róbertovi Palkovičovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15. 09. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 389
utorok, 28. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonovi Hnátovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 11.09.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 380
utorok, 28. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Diane Rozborovej,

Rastislavovi Lechnerovi 2x,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

že do 13.09.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 404
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Roderike Rozborovej,

že do 13.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 361
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 05.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 365
utorok, 21. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Ľubomírovi Klemonovi,

že do 27.08.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený platobný príkaz na výplatu dávok.

  # Zobrazenia: 371
streda, 15. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Janette Danielovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark