# Zobrazenia: 342
štvrtok, 12. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Vladimírovi Černochovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 385
štvrtok, 12. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Simona Šimeková,

Miroslav Fiala,

Branislav Šmíkala,

Mária Snopková,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 24.07.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 366
piatok, 06. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Čerňochová,

Lukáš Tisoň,

že do 20.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 461
pondelok, 02. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Butašovi,

že do 30.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 405
pondelok, 02. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ivana Kadáková,

Silvia Wirthová,

Simeon Fodor,

že do 16.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 377
utorok, 26. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 25.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 347
utorok, 26. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Róbert Ferenčík,

Rastislav Danihel,

Anton Hnáta,

Helena Vlková,

Alexander Ondrejka,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.07.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 403
utorok, 26. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

že do 10.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 395
štvrtok, 21. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plánkovej,

že do 05.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark