# Zobrazenia: 77
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanovvi,

ktorý má trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ondrej Kotúček,

že do 21.6.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 71
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

Soňa Danihelová,

že do 18.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 46
utorok, 04. jún 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

Soňa Danihelová,

že do 18.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 79
streda, 22. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom

Vladimír Bella,

Michal Dujsík,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 5.6.2019 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 71
streda, 22. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bakoš,

Rudolf Bakan,

Branislav Šmíkala,

že do 5.6.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 102
utorok, 14. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslava Rybárová Šimeková,

Samuel Longa,

Viliam Longa,

že do 29.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 112
pondelok, 06. máj 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e  občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Rastislav Juračka,

Miroslava Rybárová Šimeková,

že do 20.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 153
piatok, 26. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Soňa Danihelová,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

Pavol Baláž,

Rastislav Danihel,

Filip Jakubec,

Róbert Ferenčík,

Oľga Smutná,

Diana Rozborová,

Rastislav Lechner,

Radoslav Daniel,

Mária Kisová,

že do 10.5.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 161
štvrtok, 18. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Elena Javorková,

Marek Kuník,

Marian Sušila,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 2.5.2019 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark