Diana Javorková
  # Zobrazenia: 676
Diana Javorková
utorok, 04. apríl 2017

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 6. apríla 2017, t.j. vo štvrtok v čase od 08.00 do 11.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 728
Diana Javorková
pondelok, 03. apríl 2017

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 5. apríla 2017, t.j. v stredu v čase od 08.00 do 10.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 681
Diana Javorková
štvrtok, 30. marec 2017

Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch od 4.4.2017 do 10.4.2017

sa v časti mesta Šaštín uskutoční

zber objemného odpadu z domácností.

Pre tieto účely budú dňa 4. apríla, t. j. v utorok, na vybrané stojiská pristavené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých sa môže objemný odpad ukladať.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 690
Diana Javorková
štvrtok, 30. marec 2017

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 4. apríla 2017 t.j. v utorok v čase od 08.00 do 10.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 698
Diana Javorková
štvrtok, 30. marec 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 30.3. – 7.4.2017 bude vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť ďakuje za pochopenie.

Administrátor
  # Zobrazenia: 791
Administrátor
streda, 22. marec 2017

Mestský úrad oznamuje občanom, že prichádza k výpadku mailových schránok v budove mestského úradu z dôvodu výpadku el. energie.

Administrátor
  # Zobrazenia: 685
Administrátor
streda, 22. marec 2017

Mestský úrad oznamuje občanom, že v od 13. do 17. marca sa uskutoční jarný zber biologického odpadu-odrezkov stromov a kríkov. Je preto potrebné, aby obyvatelia orezané konáre upravené v dĺžke do 1 metra pevne zviazali do otiepok a vyložili ich pred dom. Pracovníci technických služieb ich budú postupne zberať a odvážať na podrvenie.

Administrátor
  # Zobrazenia: 681
Administrátor
streda, 22. marec 2017

Západoslovenská distribučná, oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 9. marca 2017 t.j. vo štvrtok v čase od 09.00 do 13.00 hodiny bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Administrátor
  # Zobrazenia: 657
Administrátor
streda, 22. marec 2017

Pozývame vás na XIII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční 8. marca 2017 o 16:30 v zasadačke mestského úradu.

sastin bg dark